นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยข้าพเจ้าผู้ดูแลเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน และการเก็บข้อมูลรักษาข้อมูลส่วนตัวบุคคลของท่านให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นความลับ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PAPD)

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com หน้าเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครสอบงานราชการ ภายในประเทศ รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านและ ความต้องการของท่านมากที่สุด

1.2 เพื่อการศึกษา จัดทำสถิติ และ สรุปพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการและให้เป็นประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

1.3 เพื่อให้เป็นในการจัดสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.khan-thae-chords.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบที่จำเป็นต่อการประมวลผล

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และจะเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอมไว้ ยกเว้นเป็นไปตามกฏหมาย

4. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 สิทธิ์ในการเพิกถอนยินยิมยอมในการเก็บรอบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 สิทธิ์ในการขอการเข้าถึง หรือขอรับสำเนา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัท เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้การยินยอมไว้

4.3 สิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.4 สิทธิ์ในการขอให้บริษัท ระงับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

4.5 สิทธิ์ในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. มาตราการรักษาความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ เว็บwww.khan-thae-chords.com ของเรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และ มาตราการป้องกัน การเปลี่ยนแปลง และ ทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาติ

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.khan-thae-chords.com อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ www.khan-thae-chords.com